Fyzická ostraha majetku

 Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat chod střeženého objektu. 

Fyzická ostraha objektu a majetku obnáší pravidelné obchůzky našimi pracovníky, zajišťuje kontrolu pohybu osob a vozidel, na přání klienta jsme schopni zajistit pracovníka s jazykovými znalostmi (angličtina, němčina, ruština). Váš objekt jsme chopní zajistit po dobu 24 hodin denně dle podmínek smluvených s klientem.