Pořadatelské služby

Jednou z našich služeb jsou i pořadatelské služby. Nabízíme zabezpečení různých kulturních a společenských akcí jako jsou VIP akce, svatby, koncerty, plesy, večírky a jiné. 

Tyto služby zajišťujeme samostatně, tak i v součinnosti s dalšími subjekty. Při zabezpečení akcí se jedná především o bezpečnostní pořadatelskou službu, která má za cíl kontrolu osob před vpuštěním do určených prostor, kontrolu chování osob v určeném prostoru.