Monitorování osob

Monitorování osob lze zahrnout do jakékoliv námi nabízené činnosti. Tato služba patří k nejnákladnějším činnostem, jsou zde kladeny vysoké nároky na technologické zařízení, sehranost a profesionalitu týmu.