Kontrola a revize EZS

Na žádost klienta zajistíme pravidelné kontroly a revize všech zabezpečovacích systémů. 

Ověříme úplnou funkčnost systému, popřípadě odstraníme drobné závady.